System ochrony zdrowia

RAPORT: Wydatki na wybrane funkcje systemu ochrony zdrowia według struktury ich finansowania

Oddajemy w Państwa ręce raport statystyczny dotyczący udziału poszczególnych grup wydatków oraz schematów ich finansowania w całkowitych kosztach systemu ochrony zdrowia w Polsce na przełomie lat 2013 – 2020. Został on przygotowany na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat).